Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

Ak sa rozhodneš byť mamou na ,,plný úväzok“ aj po materskej dovolenke, opäť sa priprav na to, že budeš musieť behať (nie len) po úradoch. Úrad však bol, ako inak, ťažká skúška… Zažila som si to hneď po NR 2018. S odhodlaním, že však nie som sprostá som si naivne myslela, že keď si naštudujem problematiku ako požiadať o rodičovský príspevok, kam zájsť, aké tlačivo vyplniť a čo k danému tlačivu úradu priložiť, vybavím to na prvý krát (aj s dieťaťom v kočíku). Omyl. Takže začni čítať, aby si nedopadol/-la ako ja na na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké je zažiť vybavovanie rodičovského príspevku v praxi…

Na začiatku to po naštudovaní pokynov na webe úradu vyzeralo na jednoduchý proces (všetko je popísané v dokumente, v ktorom žiadate o rodičovský príspevok). Všetky podklady z webu som zosumarizovala doma (žiadosť a jej náležitosti). Žiadosť som vypísala a rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne som tiež mala ešte z času, keď som nastúpila na materskú. Takže určite nebude problém. Takže som sa s dobrým pocitom vydala na Úrad práce. Dobrý pocit sa vytratil po tom, ako som musela s mojim dieťaťom čakať na prijatie cca 25 min (nový časenkový poradový systém na úrade). Keď som sa nakoniec dostala k úradníčke ,,na moje prekvapenie´´ som zistila, že predsa len nemám podklady kompletné. Konkrétne, išlo o to, že tlačivo ,,Rozhodnutie o materskej´´ mne zaslané zo Sociálnej poisťovne, nie je akceptovateľné (chýba v ňom totiž údaj o dátume ukončenia poberania materskej) a ako je na našich úradoch zvykom, potrebujem iné ,,špeciálne nanovo vydané´´ tlačivo, tzv. Potvrdenie o období poberania materskej dávky (uvádza sa tu od – do). To vydáva opätovne Sociálna poisťovňa aj napriek tomu, že už jedno mám. Áno, treba ísť po neho opäť do Sociálnej poisťovne. Áno absurdistan! Tlačivo, ktoré si v žiadosti štát pýta, vlastne nie je v použiteľné v praxi a potrebujete vlastne takmer rovnaké. Chúdence naše stromy… Útechou mi bolo, že chýbajúce potvrdenie vystavuje Sociálna poisťovňa na počkanie a na ktorejkoľvek pobočke. Neostávalo mi nič iné, len si vydýchnuť a pochodovať na poisťovňu cez celé mesto.

Ako ,,rodičák“ vybaviť na prvý raz – základné fakty a pokyny

Keď chceš byť v pohode so všetkými vecami  – počínajúc zamestnávateľom a vyhnúť sa naťahovačkám s úradmi, tak urob všetky nasledujúce kroky:

 • Kontaktuj zamestnávateľa a požiadaj ho/oznám mu nástup na rodičovskú dovolenku (zároveň odporúčam dohodnúť sa ako naložíš s nevyčerpanou dovolenkou za obdobie materskej dovolenky – či si ju prenesiete do nasledujúceho roka alebo si ju necháte preplatiť).
 • Požiadaj o rodičovský príspevok na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska do 8 dní po ukončení materskej.
 • Potrebuješ tlačivo a super návod ako a čo vyplniť, aby si na úrad nechodil/-la opakovane. Všetko nájdeš TU.
 • K tlačivu potrebuješ doložiť ,,zopár´´ ďalších potvrdení, konkrétne:
  • občiansky preukaz (identifikačná karta) žiadateľa
  • rodný list dieťaťa (originál a fotokópiu)
  • rozhodnutie o nároku na materské vydané Sociálnou poisťovňou alebo potvrdenie o nároku na materské

Ak žijete v cudzine, ste cudzinka/-nec, dieťa sa narodilo v cudzine alebo ti bolo zverené do starostlivosti, či má nepriaznivý zdravotný stav, potrebuješ aj:

 • cestovný doklad a doklad o povolení na trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky žiadateľa – cudzinca
 • úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa
 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Taktiež treba iné doklady najmä:                              

 • posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že rodič je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
 • doplňujúce údaje a doklady o druhom rodičovi dieťaťa, ktorý sa stará o dieťa v štáte EÚ, pre účely vyplácania dávok v rámci EÚ
 • sobášny list, ak si nárok na rodičovský príspevok uplatňuje manžel/manželka rodiča dieťaťa, ktorý žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

 

Jedna rada na záver, keď budeš v Sociálnej poisťovni, nezabudni si aj na Útvare poistného skontrolovať, či si správne prihlásená v prípade dôchodkového poistenia (počas rodičovskej dovolenky za teba odvody platí štát; počas zamestnania to robil zamestnávateľ, ktorý ťa na poistenie v Sociálnej poisťovni prihlasuje a odhlasuje).

Zhrňme si to

Najskôr navštív Sociálnu poisťovňu (kdekoľvek na Slovensku) a vyžiadaj si potvrdenie o období poberania materskej a potom až navštív Úrad práce (v mieste bydliska). Tu všetky potrebné potvrdenia (vyčítaš vyššie) a Žiadosť o rodičovský príspevok odovzdáš. Potom už len čakáš na vyrozumenie. Hurááá.

                                                                                                           Čítaj viac článkov z kategórie TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.