ohlasovacia povinnost 3 roky dieťa emamamu

Tvoje dieťa dovŕšilo 3 roky? Nezabudni úradu oznámiť túto vec

Ak tvoje dieťatko dosiahlo 3. rok veku, máš povinnosť (ohlásiť) oznámiť úradu jednu skutočnosť. Musíš tak urobiť do 8 kalendárnych dní od dovŕšenia jeho 3 rokov.

Podmienky, za ktorých musíš ohlásiť starostlivosť o dieťa

Ohlasovacia povinnosť o poskytovaní starostlivosti o dieťa súvisí s poberaním prídavku na dané dieťa a príplatku k nemu a aj s obdobím, kým toto dieťatko nezačne plniť povinne školskú dochádzku (chodiť do školy).

Ak teda tvoje dieťa spĺňa to, že:

  • dovŕšilo 3 roky veku a zároveň
  • poberáš naň prídavok na dieťa,

musíš oznámiť Úradu práce, soc. vecí a rodiny SR (podľa tvojho trvalého bydliska), kto je poskytovateľom starostlivosti o tvoje 3-ročné dieťa. Či si ním ty ako rodič, či chodí do škôlky, príp. sa o neho stará súkromná opatrovateľka alebo napr. babka/dedko.

Ako starostlivosť o dieťa oznámiť Úradu práce?

Ten, kto poberá prídavok na dieťa vypíše tlačivo s názvom ,,Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa“ a podá ho osobne/ pošle ho poštou alebo elektronicky (tu iba s elektronickým podpisom) na Úrad práce v mieste jeho bydliska.

Ak nastane akákoľvek podstatná zmena miesta vykonávania starostlivosti o dieťa, a to konkrétne:

  • zmena predškolského zariadenia,
  • zmena vykonávania starostlivosti z predškolského zariadenia na domácnosť alebo naopak,

musíš nahlásiť túto zmenu do 8 kalendárnych dní od jej vzniku.

Kedy nemusíš oznámiť, kto poskytuje starostlivosť o 3-ročné dieťa?

Prečítaj si o výnimkách. Ide o tieto:

  • poberáš materský príspevok na mladšie dieťa,
  • poberáš rodičovský príspevok  z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov v zmysle zákona.

Čítaj viac článkov z kategórie TU.

Mohlo by ťa zaujímať aj to, ako prejsť z materskej dovolenky na rodičovskú.


Foto: Pixabay

Zdroj: UPSVaR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.