praca-pocas-rodicovskej-dovolenky-emamamamu-2020

Je možné pracovať počas rodičovskej dovolenky v r. 2020?

Kladieš si otázku, či začať pracovať po skončení materskej dovolenky? Dá sa pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok? Oplatí sa to? Aj ja som si tieto otázky kládla. Nájdené informácie som spísala do článku.

Čo je rodičovský príspevok?

Poďme si najskôr povedať, čo je rodičovský príspevok:

 • Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, na ktorú máš nárok po skončení materskej dovolenky.
 • Vypláca ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska.
 • Výška dávky od januára 2020 je 270 eur alebo 370 eur/mesiac/1 dieťa, 337,50 eur alebo 462,50 eur v prípade dvojičiek a 405 eur alebo 555 eur v prípade trojičiek. Kedy máš na akú dávku nárok píšem v článku o výške rodičovského príspevku od/v r. 2020.
 • Poberá sa väčšinou do 3 rokov veku dieťaťa/detí (v niektorých prípadoch až do 6 roku veku).
 • Treba o neho vopred požiadať. Návod ako požiadať a odkaz na tlačivo nájdeš v tomto článku .

Ako ďalej po materskej dovolenke?

Môžeš sa rozhodnúť medzi nasledujúcimi štyrmi možnosťami:

 1. ostaneš na rodičovskej dovolenke a budeš poberať iba rodičovský príspevok
 2. poberanie rodičovského príspevku a práca na čiastočný úväzok
 3. poberanie rodičovského príspevku a úplný návrat do práce (zamestnanie, s.r.o., živnosť)
 4. na materskú dovolenku nastúpi tvoja mužská polovička (má nárok na MD rovnako ako matka, ktorá si ju už vyčerpala) a ty sa vrátiš do práce, prípadne ak máte 2 deti, s druhým starším dieťaťom ostaneš na rodičovskej dovolenke a doma aj ty.

Dôležité je vedieť, že o rodičovský príspevok neprídeš ak sa opätovne zamestnáš na pracovnú zmluvu alebo dohodu, plný alebo čiastočný úväzok (platí to u pôvodného aj u nového zamestnávateľa).

Čo sa oplatí viac?

Uvedom si, že počas rodičovskej dovolenky za teba štát:

 • odvádza odvody na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu vo výške 60% z priemernej hrubej mzdy v SR spred 2 rokov od nástupu na materskú. Tvoje odvody budú v r. 2020 počítané zo 60% priemernej hrubej mzdy v SR (1013 eur), teda z 607,80 eur. 
 • navyše budeš dostávať/dostávaš rodičovský príspevok,
 • hradí za teba (i tvoje dieťa) zdravotné poistenie.

Toto získaš od štátu. Ak si však myslíš, že je to málo a chceš/potrebuješ si opäť  aj zarobiť niečo navyše, tak vedz, že sa to nie vždy oplatí z hľadiska výšky odvodov na dôchodkové poistenie. Tým (v tomto prípade zamestnanci a SZČO), ktorí zarábali menej ako je hrubá mzda 572,40 eur, z ktorej počas rodičovskej dovolenky počíta štát odvody, sa ostať na rodičovskej dovolenke oplatí i naďalej. Odvody na dôchodok budú väčšie, ako keď opäť začnú pracovať za nižšiu hrubú mzdu.

Avšak tí, ktorí zarobili vyšší hrubý príjem ako 607,80 eur, už majú inú dilemu. Odvody budú mať po opätovnom zamestnaní sa vyššie. Ostať sa im na rodičovskej dovolenke nemusí oplatiť. Po zamestnaní sa nastáva zmena aj v prípade úhrady poistného do Zdravotnej poisťovne – už ho za teba nebude uhrádzať štát, ale znova zamestnávateľ (oznám túto skutočnosť do 8 dní tvojej ZP). Do 8 dní od nástupu do práce sa musíš odhlásiť aj zo Sociálnej poisťovne ako poistenec z dôchodkového poistenia. Po nástupe do práce ho taktiež opäť hradí zamestnávateľ.

Ako som písala vyššie, treba taktiež zvážiť, či sa v budúcnosti budete snažiť o ďalšie dieťa. Výhodou je, že od 1.1. 2019 platí, že dávka tzv. ,,materské“ nebude pri tzv. reťazovom pôrode (t.j. ak matka počas rodičovskej dovolenky porodí ďalšie dieťa) nižšia, ako pri predchádzajúcom materskom poskytovanom z toho istého nemocenského poistenia matky. Ale ak sa ti stane, že počas prvej materskej dovolenky nemocenské poistenie skončilo, pri výpočte materského pri ďalšom dieťati sa nebude na toto skončené nemocenské poistenie prihliadať. Čiže pri strate zamestnania pred ďalším pôrodom, na ďalšie materské nárok nemáš.

Ak však musíš skončiť rodičák skôr ako uplynie jeho zákonná doba (zväčša 3 roky) kvôli návratu do práce, pozri si môj NÁVOD ako to rýchlo vybavíš.

                                                                                                         Čítaj viac článkov z kategórie TU.


Zdroj: UPAVR

Foto: Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.