daňové priznanie-2020-emamamamu

Daňové priznanie na materskej či rodičovskej za r. 2019

Ak si na materskej alebo rodičovskej dovolenke a v predchádzajúcom roku si ešte pracoval/la, musíš podať daňové priznanie. Netreba preto zabudnúť na niektoré dôležité fakty a dátumy, ktoré sa daňového priznania týkajú. Určite si ich zapíš do kalendára. Na druhej strane má voči tebe povinnosti aj zamestnávateľ. Tie mu prikazuje zákon. Musí ti totiž doručiť podklady k podaniu daňového priznania.

Daňové priznanie a tvoje povinnosti

Fakty a dátumy, týkajúce sa nás rodičov:

 • od dane z príjmu sú oslobodené/ nepodliehajú jej dávky vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení a aj štátne sociálne dávky:
  • nemocenské dávky (materské)
  • štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa; príplatok k prídavku na dieťa; rodičovský príspevok; príspevok na starostlivosť o dieťa; príspevok pri narodení dieťaťa; príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa; príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí).

Vyššie spomenuté ,,príjmy“ sa teda nezahŕňajú do príjmov a nezapočítavajú do daňového priznania (ďalej označujem ako ,,DP“).

Avšak ak:

 • tvoje celkové zdaniteľné príjmy (=mzda) dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu  1 968,68 eura, musíš podať daňové priznanie do 31.3.2020 (odložiť sa dá  do 31.6.2020) alebo požiadať písomne posledného zamestnávateľa, u ktorého si si uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus  (najneskôr do 17. februára 2020) o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane. Laicky povedané, ak si minulý rok (buď celý alebo jeho časť) bola zamestnaná a zarobila si viac ako 1 968,68 eura, musíš podať daňové priznanie. Ak si sumu 1 968,68 eura za rok 2019 neprekročil/-la, nemusíš podať daňové priznanie.
 • ak máš status bývalého zamestnanca (už nemáš pracovný pomer/dohodu) a chceš, aby ti ročné zúčtovanie urobil iný pretrvávajúci zamestnávateľ (ak máš zmluvu/dohodu u ďalšieho zamestnávateľa), požiadaj svojho bývalého zamestnávateľa o vystavenie ,,Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2019″ najneskôr však do 5. februára 2020.

Kedy žiadať o vrátenie daňového preplatku?

POZOR však! DP môžeš podať aj dobrovoľne a to vtedy, ak si pracoval/-la iba časť roka a tvoje príjmy boli nižšie ako 1 968,68 eura avšak zamestnávateľ ti vtedy zrážal preddavky na daň. Preto požiadaj o vrátenie daňového preplatku (ktorý bol zrážkami odvedený). Daňový úrad ti ho vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Kedy žiadať o uplatnenie daňového bonusu?

Tvoj manžel/manželka si môže na  svoju manžela/manželku (na materskej/rodičovskej dovolenke) uplatniť  nezdaniteľnú časť základu dane.  Tá/ten musí s daňovníkom žiť v domácnosti a musel/-la sa v príslušnom zdaňovacom období starať o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti.

Aký typ tlačiva musíš podať kvôli daňovému priznaniu?

 • ak si bol/-la časť roka zamestnaná/-ný a dosiahla/-ol si iba príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce) týka sa ťa formulár daňového priznania k dani z príjmov označovaný ako ,,FO typu “,
 • ak si mal/-la aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu) podávaš daňové priznanie k dani z príjmov  ,,FO typu B”.

Čo ti má zamestnávateľ dať v súvislosti s DP?

Fakty a dátumy, týkajúce zamestnávateľa:

 • ak písomne zamestnávateľa požiadaš o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a dodáš mu všetky potrebné podklady k jeho vykonaniu do 15.2.2020musí ti vystaviť  doklad, tzv.  ,,Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019″. Zamestnávateľ ti ho musí doručiť do 30. apríla 2020, keďže ti v zdaňovacom období roku 2019 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (= teda tvoju mzdu),
 • ak si ho ako zamestnanec nepožiadal/la o ročné zúčtovanie a tvoj celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2019 je vyšší ako 1 968,68 eura, si povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A. Zamestnávateľ ti vystaví a doručí v termíne najneskôr do 10.3.2020 tlačivo Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2019 (ďalej iba ,,Potvrdenie o príjmoch”),
 • v prípade ak máš viac zamestnávateľov (zároveň alebo po sebe) za rok 2019 a ak žiadaš o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 iného zamestnávateľa (a zároveň požiadaš napr. bývalého zamestnávateľa o vystavenie ,,Potvrdenie o príjmoch“ najneskôr do 5. februára 2020), bývalý zamestnávateľ ti je povinný vystaviť a doručiť ,,Potvrdenie o príjmoch“ v termíne do 12. februára 2020.

Tak šup šup na vybavovanie, aby si na nič nezabudol/-la!

Podobné témy:

Si na rodičovskej dovolenke a nevieš, či môžeš zároveň aj pracovať? Aj o tom som písala v tomto článku.

Zvažuješ návrat do práce z rodičovskej dovolenky skôr? Prečítaj si o tom článok s návodom ako čo najrýchlejšie vybavíš tento prechod.

                                                                                                        Čítaj viac článkov z kategórie aj TU.


Zdroj: Finančná správa SR

Foto: Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.