emamamamu, materské, materská dávka, 2020

Výška materského príspevku v roku 2020

Aká bude maximálna výška materského príspevku v roku 2020? Podľa čoho si vieš svoju materskú vypočítať ty? Podrobne ti o všetkom píšem v príspevku.

Čo je materský príspevok a podľa čoho sa počíta?

Každá mamička by mala vedieť, že materský príspevok vypláca Sociálna poisťovňa za základe jej žiadosti o neho, keďže sa radí pod tzv. nemocenské poistenie. Laicky ju môžem definovať ako náhradu príjmu poistenca počas presne vymedzenej doby jej poberania. Aby si si mohla nárokovať na materský príspevok, je však nutné, aby si bola poistená a odvádzala si si ty alebo tvoj zamestnávateľ nemocenské poistné do SP po dobu najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom (napr. z titulu zamestnania, povinného poistenia ako SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby). Samozrejme, nemôžete mať v SP dlh vyšší ako 5 eur.

Na základe vyššie spomenutého, potom Sociálna poisťovňa prizná (neprizná) a vypočíta žiadateľovi materskú dávku v určitej výške. Materské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Jej výška je 75 % DVZ, resp. DVZ alebo PDVZ od prvého dňa. Ak by som to mala veľmi laicky vyjadriť, tvoja materská bude vo výške približne tvojej čistej mzdy. Ak máš viac pracovných pomerov pred pôrodom, materské sa ti vypočíta z každého z ich (materské si tak môžeš pekne navýšiť).

Denný vymeriavací základ si vypočítaš tak, že sčítaš vymeriavacie základy, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a vydelíš výsledok počtom dní rozhodujúceho obdobia. DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Maximálne materské v roku 2020

Materská dávka má však svoje obmedzenie = minimálnu a maximálnu výšku, ktorá ti podľa tvojho príjmu a jeho vymeriavacieho základu bude vypočítaná. Maximálne materské pre rok 2020 je:

  • 1 498,70 € (mesiaci, ktorý má 30 dní),
  • 1 548,70 € (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Je to preto, lebo je vymedzená maximálna výška denného vymeriavacieho základu, z ktorého ti je možné materské priznať a vypočítať. Je to suma 66,6083 eur/deň. V praxi to znamená, že maximálne materské môže získať poistenec, ktorého mesačná hrubá mzda (v prípade viacerých prac. pomerov mzdy spolu) v roku 2019 predstavovala výšku najmenej 2 026 € v hrubom a viac.

Ideš opätovne na materskú dovolenku z rodičovskej dovolenky? Prečítaj si, čo to pre teba znamená, čo treba vybaviť, v článku poradím aj ako ľahko prejdeš z rodičovskej opäť na materskú. Ak uvažuje tvoj manžel, že bude na materskej súčasne obaja, prečítaj si kedy má nárok a ako má o materské požiadať.

Čítaj viac článkov aj  TU.


Zdroj: Sociálna poisťovňa

Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.