materská dovolenka súbežne obaja rodičia

Mama aj otec na materskej dovolenke súčasne

Od roka 2019 môžeš ty a aj otec tvojich detí poberať súčasne materské. Kedy je to možné, aké podmienky musíte splniť a čo vyplniť pre úrady sa dočítaš v článku.

Obaja rodičia na materskej dovolenke

Áno, obaja rodičia môžu byť na materskej dovolenke súčasne. V prípade, keď sa ocitnú v jednej z týchto situácií:

  • majú 1 dieťa: napríklad po skončení materskej dovolenky u matky, nastúpi na materskú (otcovskú) dovolenku jej manžel (príp. iný žiadateľ).  Väčšinou sa však matka rozhodne pokračovať po materskej dovolenke v rodičovskej dovolenke a otec nastúpi na materskú dovolenku na toto dieťa až neskôr (max. však do 3 rokov jeho veku),
  • majú 2 alebo viac detí: uvediem, azda najbežnejší príklad z praxe – narodí sa druhé bábätko, s ktorým mamička začne svoju druhú materskú dovolenku a s druhým (starším) dieťatkom do 3 rokov, môže ostať na materskej dovolenke manžel/partner (príp. druhý žiadateľ).

Požiadať o druhé materské môže aj napr. osvojiteľ dieťaťa, či iné osoby, ktoré sa starajú o dieťa (vraví sa mu univerzálne žiadateľ/poistenec). Matka dieťaťa po nástupe druhého žiadateľa na materskú dovolenku stratí nárok na rodičovský príspevok u staršieho dieťatka. Nástup na materskú v prípade druhého žiadateľa ešte vyžaduje splnenie ďalších podmienok.

Aké podmienky musí druhý žiadateľ o materské splniť?

Treba si dať pozor na tieto kritériá, aby druhému žiadateľovi (z praxe zväčša otcovi/partnerovi) úrad schválil nárok na materské:

  1. žiadateľ musí dieťa oficiálne prevziať do starostlivosti (= dieťa prechádza zo starostlivosti matky do starostlivosti druhého žiadateľa – napr. otca) a musí sa o toto dieťa starať,
  2. žiadateľ musí byť nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni alebo mu musí plynúť tzv. ochranná lehota ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti,
  3. ak žiadateľ pracoval pred nástupom na materskú dovolenku ako SZČO alebo bol dobrovoľne poistená osoba, musí mať aj zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

POZOR! Ak žiadateľovi schvália materské, pričom bol pred nástupom na materskú dovolenku zamestnaný v pracovnom pomere, nesmie mať počas poberania materského príjem z rovnakého pracovného pomeru a zamestnávateľa (nesmie pracovať na rovnakej pozícii a u rovnakého zamestnávateľa – hovorí o tom § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). V prípade SZČO obmedzenia príjmu z podnikania neplatia. Živnosť netreba ani prerušiť, ani pozastaviť.

Od kedy a ako dlho môže druhý žiadateľ poberať materské?

Dĺžku poberania jasne stanovuje zákon. Je to 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti otcom dieťaťa. Čiže 7 mesiacov, čo je menej ako v prípade matky. V prípade osamelého žiadateľa je to 31 týždňov, v prípade žiadateľa starajúceho sa o 2 a viac detí až 37 týždňov. Požiadať o materské môže najskôr šesť týždňov po pôrode, najneskôr do tretieho roku veku dieťaťa. Nezabudni však vopred oznámiť aj svojmu  zamestnávateľovi zámer nastúpiť na materskú dovolenku (min. 1 mesiac vopred).

Ako požiadať o materské v prípade druhého žiadateľa?

Ak spĺňaš vyššie uvedené situácie a podmienky, môžeš požiadať o materské takto:

  1. Druhý žiadateľ (otec, iný osvojiteľ, …), musí oficiálne dieťa „prevziať do starostlivosti“ = otec spíše s matkou dieťaťa dohodu o tom, že dieťa preberá do starostlivosti.
  2. Následne požiada Sociálnu poisťovňu o materské prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o materské“. Vyplní ju, vyznačí v nej či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení (ak má viac zamestnaní – môže si uplatniť a nechať vyplácať materské zo všetkých zamestnaní) a spôsob poukazovania dávky (šek, účet, …), podpísať žiadosť o materské a v prípade zamestnanca predložiť na potvrdenie aj zamestnávateľovi.
  3. Ak matka dieťaťa poberá na (staršie) dieťa rodičovský príspevok – požiada príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho odňatie z dôvodu, že si chce napr. otec dieťaťa uplatniť na toto dieťa nárok na materské (najneskôr odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti otca). Pričom rodičovská dovolenka jej bude stále trvať, tú si nemusí nerušiť.
  4. Po uplynutí nároku na materské v prípade druhého žiadateľa (po 28 týždňoch), jeden z rodičov (zväčša matka, keďže otcovia sa vracajú do práce) znova požiada o rodičovský príspevok do veku 3 rokov daného dieťaťa. Napr. otcovi skončí po 28 týždňoch materská dovolenka na staršie dieťa a pokiaľ dieťa nedosiahlo 3 roky, môže opäť matka požiadať o rodičovský príspevok

Čítaj viac článkov z kategórie TU.

 

Zdroj: socpoist.sk

Foto: Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.