Čo musíš vybaviť v 1. mesiaci po pôrode?

Po pôrode sa začína nové obdobie s vytúženým novorodeniatkom.  Je to však aj obdobie, kedy musíš splniť zopár povinností spojených práve s narodením tvojho bábätka. Najviac ,,vybavovačiek“ máš prvé dva mesiace po pôrode. Nižšie ti v skratke píšem, čo vybaviť do prvých 28 dní od pôrodu.

Základné povinnosti po pôrode

V prvých 4 týždňoch musíš kontaktovať 5 inštitúcií –  matriku, pediatra, Sociálnu poisťovňu, musíš sa spojiť aj so svojím správcom bytového domu a kontaktovať zamestnávateľa. Podrobnosti ku každej návšteve nižšie:

 1. Mestský úrad
  1. Matrika – (3. – 4. deň po pôrode/narodení dieťaťa) choď prevziať rodný list dieťatka. Na to si budeš musieť z domu vziať hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré ti vydajú v pôrodnici a samozrejme občiansky preukaz matky a otca. Rada pre rodičov – urobte si  hneď aspoň 7 kópií rodného listu, budete ich určite potrebovať.
  2. Ohlasovňa pobytu Mestského úradu – nahlás trvalý pobyt dieťaťa (platí, že sa nahlasuje max. do 3 pracovných dní od vydania rodného listu). Treba na to originál rodného listu a občiansky preukaz matky.
 2. Správcu bytu/domu – nahlás nového člena rodiny a on ti urobí úpravy platieb.
 3. Zamestnávateľa – odošli mu kópiu rodného listu dieťaťa za účelom uplatnenia si  daňového bonusu. Uplatniť si môže buď otec alebo matka dieťaťa, platí však, že musí mať príjem (= pracovať).
 4. Pediatra (detský lekár) – ak ste si pred pôrodom vybrali a dohodli sa s vybraným detským lekárom, že bude poskytovať zdravotnú starostlivosť dieťaťu, teraz je čas ho s ním i navštíviť. Zväčša sa prvá návšteva odohrá do 2 týždňov po prepustení z nemocnice, pričom si so sebou prines prepúštaciu správu dieťaťa, ktorú ti práve v nemocnici pri prepustení vydali (vydajú ti dve prepúštacie správy – jednu pre dieťa, jednu pre matku).
 5. Sociálnu poisťovňu – tu sú ZMENY oproti predchádzajúcim rokom:
  1. poisťovňa už nežiada kópiu rodného listu dieťaťa kvôli výplate materskej dávky (dieťa však musí byť zapísané na matrike v SR; ak je však zapísané v inom členskom štáte EÚ, vo Švajčiarsku, na Ukrajine či v Srbsku, tak postačí predložiť neoverenú kópiu rodného listu dieťaťa bez prekladu do slovenčiny),
  2. do r. 2018 sa mamičky po uplynutí lehoty poberania materskej dávky (34 alebo 37 týždňov) museli samé prihlásiť na dôchodkové poistenie prostredníctvom tlačiva ,,Registračný list fyzickej osoby´´. Od r. 2018 toto už nemusíš, urobí to za teba Úrad práce SVaR. V osobitných prípadoch môžeš poberať materké aj dlhšie. Prečítaj si o tom viac v tomto článkuPOZOR, ak ti vznikne nárok na materské v ochrannej lehote, prípadne v období poberania materského zanikne povinné poistenie (= ukončenie pracovného pomeru alebo zanikne povinnosť platiť poistné samostatne zárobkovo činnej osobe), automaticky zaniká aj dôchodkové poistenie, ktoré platí štát. Ak chceš byť opäť dôchodkovo poistená, musíš sa prihlásiť v SP v mieste trvalého bydliska a platiť si ho sama.

Ak chceš zistiť, čo musíš vybaviť v 2. mesiaci po pôrode, pozri na zoznam v ďalšom článku TU.

                                                                                                          Čítať viac článkov z kategórie TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.