Predĺženie poberania materskej dávky

Materskú dávku nám vypláca Sociálna poisťovňa. Tradične je to po dobu 34 týždňov od vzniku nároku. Sú však prípady, kedy materské môžeš poberať aj dlhšie.

Nárok na predĺženie doby poberania materskej dávky však nemá každá matka. Ide o dva prípady, kedy si môžeš užiť 75% hrubého príjmu o minimálne tri týždne dlhšie:

  • materské môžeš poberať najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku, ak si ako poistenkyňa osamelá alebo
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku, ak si porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa staráš.

Ako sa preukazuje osamelosť?

V prípade, ak si myslíš, že si osamelá a chceš požiadať o predĺženie vyplácania materského na 37 týždňov, si musíš dať pozor, či máš na predĺženie vyplácania určite nárok. Za osamelú sa totiž podľa Sociálnej poisťovne nepovažuje osoba, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou a nemusí to byť priamo partner. Ako uvádza: ,,Takouto osobou môže byť napr. aj rodič, s ktorým sa spoločne podieľajú na úhrade nákladov napr. na nájomné, ako aj na úhrade ďalších nákladov spojených s chodom domácnosti.“   Ak sa na nákladoch nepodieľate, a vieš to preukázať, taktiež môžeš požiadať o predĺženie vyplácania.

Osamelá (bez pochýb) si vlastne v prípade, že žiješ sama, si slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov.  V týchto prípadoch, nemusíš s požiadaním čakať.

Ako o predĺženie vyplácania materského požiadať?

Do kedy treba požiadať?  Krátko pred uplynutím 34. týždňa

Kde? V pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá ti dovtedy dávku vyplácala

Čo musíš predložiť? Osamelosť sa preukazuje čestným vyhlásením o osamelosti  (tlačivo si môžeš vziať v pobočke alebo ho napísať sama). Vyhlásenie musí obsahovať:

  • identifikačné údaje matky,
  • dôvod jej osamelosti,
  • či žiješ sama alebo s inou fyzickou osobou,
  • či náklady na domácnosť uhrádzate spolu alebo len sama
  • že si si vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutočnosti nezakladali na pravde.

Čo ak uvedieš nepravdivé informácie?

Môže sa stať, že Sociálna poisťovňa príde na to, že nemáš nárok na predĺženie poberania, napriek tomu, že si o to požiadala a nebodaj ti bolo aj vyplatené. Materské za obdobie od začiatku 35. týždňa do konca 37. týždňa ti následne odoberie a dávku nevyplatí. Ak už bola vyplatená, musíš materské vrátiť Sociálnej poisťovni za obdobie, ktoré ti nepatrilo.

Po skončení materskej dovolenky ťa čaká rodičovská dovolenka. Ako o ňu požiadať zistíš v návode TU.

Zdroj: www.socpoist.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.