Čo musíš vybaviť v 2. mesiaci po pôrode?

Už si si vydýchla, že po prvom mesiaci po pôrode si od úradov oddýchneš? Smola! Aj v 2. mesiaci po pôrode ťa čakajú vybavovačky. Mrkni nižšie aké, aby si nič nezmeškala.

Kam musíš zájsť v 2. mesiaci po pôrode?

 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – ak má tvoje dieťatko min. 28 dní, môžeš si nárokovať a požiadať o:
  • Príspevok pri narodení dieťaťa v r. 2017 a 2018 to je 829,86 eur (1. až 3. dieťa) a 151,37 eur (4. dieťa a vyššie). POZOR, nárok zaniká po 6 mesiacoch po narodení dieťaťa! Znamená to, že ak zabudneš požiadať o príspevok do jeho 6-tich mesiacov, automaticky ti ho už potom nevyplatia. K jeho vybaveniu si prichystaj: 
   • OP matky alebo ak je žiadateľ cudzinec, potrebujete Preukaz – povolenie na pobyt cudzinca
   • Kópiu identifikačnej kartičky majiteľa bankového účtu
   • Potvrdenie tvojho gynekológa o absolvovaní preventívnych prehliadok a o tom, koľké v poradí je tvoje dieťa (prvé, druhé, …)
   • Potvrdenie pediatra dieťaťa o dožití 28 dní a o uzatvorení dohody o poskytovaní ambulantnej starostlivosti
   • Vyhlásenie o bydlisku
   • Čestné prehlásenie k príspevku pri narodení dieťaťa

Ak je žiadateľom otec dieťaťa:

– úmrtný list matky alebo potvrdenie Policajného zboru SR o vyhlásení pátrania po matke dieťaťa alebo rozhodnutie súdu o zverení  dieťaťa do jeho výchovy, – nevyžaduje sa potvrdenie lekára – gynekológa v časti „E“ žiadosti,                         

– potvrdenie príslušnej inštitúcie štátu o vyplatení/nevyplatení príspevku alebo inej dávky toho istého druhu, ak sa dieťa narodilo mimo územia SR

Pozn.: ak sa dieťa narodilo mimo územia SR  a v danom štáte obdobný príspevok neexistuje, postačuje vyplniť časť  „F“ – „Vyhlásenie“ tejto žiadosti, – potvrdenie zamestnávateľa v SR, že v čase narodenia dieťaťa občan členského štátu EHP vykonáva na území SR zárobkovú činnosť (platí len pre občana iného štátu EÚ, ktorý na území SR vykonáva zárobkovú činnosť),   – ak je oprávnená osoba maloletá matka, k žiadosti predloží rozhodnutie súdu o priznaní rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.                                                                

Všetky informácie a potvrdenia sa vypĺňajú do tejto žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa.

  • Prídavok na dieťa – treba vyplniť tlačivo ,,Žiadosť o prídavok na dieťa“, a to priniesť spolu s originálom a kópiou rodného listu dieťaťa, občianskym preukazom matky a kópiou bankovej kartičky (ak chceš dostávať prídavok na bankový účet).
  • Po uplynutí materskej dávky, ti začína plynúť nárok na rodičovský príspevok, treba oň požiadať do 8 dní. Jeho výška je 213,20 eur mesačne a ak máš dve a viac súčasne narodených detí, tak sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa. Žiadosť nájdeš tu. Super návod na jeho rýchle vyplnenie TU. Viac o prechode z materskej na rodičovskú dovolenku sa dočítaš tu.
 • Gynekologická prehliadka po šestonedelí (zväčša po 6. týždni po pôrode). Nezabudni si dať potvrdiť u tvojho gynekológa, že si absolvovala preventívne prehliadky a poradie tvojho dieťatka za účelom žiadosti o Príspevok pri narodení dieťaťa.
 • Zdravotnú poisťovňu – rozhodnúť sa, ktorú poisťovňu vyberieš pre dieťa musíš do 60 dní od jeho narodenia. Dovtedy je automaticky poistené v poisťovni matky. Potrebuješ na to:
  • Prihlášku poistenca zvolenej poisťovne (prihlásiť sa dá aj online, samozrejme to závisí aj od tej ktorej poisťovne)
  • Rodný list/oznámenie o narodení
  • Občiansky preukaz rodiča
 • Daňový bonus – za účelom nároku na daňový bonus treba potvrdenie o dobe poberania/čerpania materskej a rodičovskej dovolenky (stačí i kópia). Nezabudni nahlásiť zmenu poisťovne dieťaťa i jeho pediatrovi (ak nebude rovnaká ako poisťovňa matky)!

                                                                                                         Čítať viac článkov z kategórie TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.