Vydanie detského pasu a iné povinnosti

Ešte si za hranice s dieťaťom necestoval/-la a chceli by ste ísť? Určite si nezabudni pas a v niektorých prípadoch sú povinnosťou aj iné dokumenty. Aké? Čítaj v článku. 

Cestovanie s dieťaťom za hranice

Vycestovanie za hranice s dieťaťom, dokonca aj v Európskej únii, nie je vždy také jednoduché. V prvom rade netreba zabudnúť vybaviť pred odchodom detský cestovný pas. Ten potrebuje každé dieťa do 15 rokov, keďže od roku 2012 už nie je dieťa zapísané v pase rodiča ako voľakedy. Dnes už má svoj pas. Pre občanov SR mladších ako 6 rokov, stojí pas min. 8 eur. Nič strašné. Dokonca ťa na Okresnom riaditeľstve PZ prednostne vybavia, ak prídeš s dieťaťom do 3 rokov (a môžeš si hneď vybaviť aj svoj pas, ak potrebuješ). Treba len stlačiť ,,špeciálnu kolonku“ na časenkovom termináli na Okresnom riaditeľstve a je to. Odtlačky sa tak malému dieťatku neberú. Pas platí 2 roky od vydania. Pre deti vo veku 6-16 rokov už stojí pas min. 13 eur.

Pre podrobné informácie o poplatkoch navštív aj web Ministerstva vnútra

Ako vybaviť pas pre dieťa?

Za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Pri podaní žiadosti musíš prísť aj s dieťatkom, pretože dieťa bude pracovníkmi nasnímané (tvár).

K žiadosti o vydanie pasu dieťatku prilož aj:

  • u malých detí bez občianskeho preukazu  – rodný list Slovenskej republiky a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom Slovenskej republiky; u detí s občianskym preukazom prines jeho práve jeho OP,
  • potvrdenie o uhradení správneho poplatku.

Prípadne ak:

  • má dieťa skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky – prines tento starý pas,
  • medzitým došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie) – dones aj ďalší matričný doklad.

PS: Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Čo ak dieťa cestuje iba s 1 rodičom alebo má iné priezvisko?

Ak si matka, ktorá má dievčenské priezvisko a tvoje dieťa má priezvisko otca (teda sa priezviská nezhodujú), môže to byť pri ceste do zahraničia problém, v prípade, ak s dieťaťom chceš vycestovať sama a pôjde o dlhodobý pobyt, premiestnenie a zadržiavanie dieťaťa mimo krajiny jeho obvyklého pobytu.  Podľa krajiny, kam cestuješ, potrebuješ minimálne:

  1. rodný list dieťaťa
  2. súhlas druhého rodiča s vycestovaním

Či krajina, do ktorej cestuješ vyžaduje pri cestovaní s rodičom či inou osobou aj iné potvrdenie sa dočítaš v článku o platnosti pasov detí.

Ak pôjde o krátkodobý pobyt – napr. o dovolenku, vtedy súhlas náš právny poriadok nevyžaduje. Môžeš cestovať pokojne aj bez druhého rodiča. 🙂

                                                                                                Objav viac článkov z kategórie TU.   

Zdroj: Polícia SR; mzv.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.