materské - ako-požiadať-emamamamu

Ako získať materskú dávku?

Materskú dávku môžeš aj nemusíš získať. Nárok na ňu vzniká iba po splnení presných podmienok. Rovnako, ak ju chceš poberať, musíš o ňu požiadať. Koho a ako sa dozvieš sa v článku.

Ako požiadať o materskú dávku?

Ak chceš poberať materskú dávku, musíš si uplatniť nárok na ňu – a to žiadosťou o materské v Sociálnej poisťovni (SP). Tlačivo ti vystaví tvoj gynekológ/ lekár zdravotníckeho zariadenia spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak o neho žiada poistenec, ktorý dieťa neporodil, tlačivo poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Pozor, predtým ako žiadosť o materské odošleš do SP, musíš vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuješ nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky), podpísať ho a v prípade zamestnanca predložiť na potvrdenie aj zamestnávateľovi

Ak si mal viac príjmov, z ktorých si si platila odvody do SP a chceš si z každého uplatniť nárok na materské, musíš si zaslať žiadosť o materské osobitne pre každé z nich. Napríklad máš viac zamestnaní na TPP, vtedy si podáš žiadosť o materské osobitne v každom zamestnaní a dáš potvrdiť zamestnávateľovi. Osobne potom odporúčam zavolať do SP a overiť si, že všetky žiadosť zaevidovali.

Žiadosť o materské je najlepšie predložiť ihneď po vystavení žiadosti, kvôli jeho premlčaniu.

Kto spĺňa nárok na materské a teda si o ňu môže požiadať?

V skratke to je:

  • zamestnanec
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Môže pritom ísť o matku dieťaťa alebo o iného poistenca, ktorý sa stará o dieťa.

V zásade musí splniť tieto podmienky (podľa toho, o akého žiadateľa z vyššie spomenutých ide): tehotenstvo alebo starostlivosť o dieťa; 6-8 týždňov pred pôrodom; samotný pôrod; najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom; prípadne sa posudzuje aj absencia príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ; zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume; nemať dlh v SP 5 a viac eur.

POZOR, skontroluj si, či ti zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie, keďže toto SP za teba nesleduje! Ak nie, môžeš mať problém pri nároku.


Čítaj viac článkov z kategórie TU.

Zdroj: SP

Foto: Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.