prechod-rodicovska-metarska-retazovy-porod-emamamamu

Návod: Prechod z rodičovskej dovolenky na materskú (reťazový pôrod)

Aký je správny postup v prípade prechodu z rodičovskej dovolenky na materskú? Navyše, ak ide o tzv. reťazový pôrod  (žena porodí ďalšie dieťa skôr, ako staršie dieťa dovŕši 3 roky)? Zistila som pre teba na príslušných úradoch. Stačí sa len začítať.

Z rodičovskej dovolenky opäť na materskú

V prvom rade musíš zvoliť správny postup krokov. A v prípade našich úradov platí tiež, že ak chceš niečo vybaviť popredu, nerob to (mohli by ti napr. zamietnuť žiadosť v prípade jej nekompletnosti).

Aký je teda prvý krok?

Ak je tvoj nástup na ďalšiu materskú pred dovŕšením 3 rokov tvojho prvého dieťaťa, musíš si zažiadať o materské v Sociálnej poisťovni. Na to máš nárok, ak máš trvajúci zamestnanecký pomer alebo si povinne (ako SZČO) alebo dobrovoľne odvádzala nemocenské poistné, príp. si v ochrannej dobe 7 dní po zániku nemocenského poistenia. Žiadosť ti vystaví a potvrdí tvoj gynekológ (vypýtaj si ju vystaviť počas 3. ultrazvukovej kontroly na poradni, ktorú ti urobí cca. v 30. týždni tehotenstva). V prípade, ak si zamestananá, potrebuješ na žiadosti vyplniť adresu svojho zamestnávateľa.  Po vyplnení tvojim gynekológom/jeho sestričkou, doplníš chýbajúce údaje (napr. dátum nástupu na MD, spôsob výplaty, podpis a pod.). Ak si zamestnanec, pošleš ju svojmu zamestnávateľovi na potvrdenie a on ju zašle do Sociálnej poisťovne. Poisťovňa sa následne vyjadrí (do 60 dní) o tvojom nároku na materské – zašle ti rozhodnutie.

Druhý krok – odhlásenie sa z rodičovskej dovolenky a poberania rodičovského príspevku

Nárok na rodičovský príspevok ti zanikne dňom, kedy tvoje staršie dieťa dovŕši 3 roky (ak má zdravotné ťažkosti – v deň 6. narodenín). Rodičovský príspevok vypláca ,,Úrad práce“. Ak nastupuješ na materskú skôr ako dovŕši staršie dieťa 3. roky, musíš požiadať o odňatie rodičovského príspevku. Je to z dôvodu, že niektoré dávky nemôžeš poberať súčasne, a to platí aj v prípade materského a rodičovského príspevku (klikni tu a zistíš viac). Žiadosť nájdeš TU. Pozitívne ale je, že rodičovský príspevok sa ti vypláca za celý mesiac aj keby ti nárok naň skončil napr. v strede mesiaca. Príklad z praxe: nastupuješ na ďalšiu MD dňa 15.5.2020 (=vtedy ti končí nárok na rodičovský), avšak v júni to ho vyplatia za celý mesiac máj. 🙂

Tretí krok – požiadaj o Prídavok na dieťa na Úrade práce

Nárok naň máš od narodenia dieťaťa do jeho 25. narodenín. (POZOR: Nárok  za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.). Žiadosť o Prídavok na dieťa nájdeš TU.

PS: Ak tvoje staršie dieťa dovŕši 3. roky (a ak ty nie si na materskej/rodičovskej dovolenke), musíš oficiálne oznámiť, kto sa o tvoje dieťa aktuálne stará (ty, škôlka a pod.). Nezabudni na to! Zákon doslova hovorí:

,,Oprávnená osoba je povinná k trvaniu nároku o prídavok na dieťa preukazovať platiteľovi zabezpečenie starostlivosti o dieťa (kde, kedy a kým) od troch do šiestich rokov veku dieťaťa. Toto neplatí ak rodič dieťaťa je poberateľom rodičovského príspevku alebo materského.“

 

Štvrtí krok? Možno aj pre teba…

! Mám pre teba ešte jednu pozitívnu správu a výnimku zo zákona – ak si nastúpila na materskú dovolenku a tvoje staršie dieťa ešte nedovŕšlo 3.roky, máš nárok požiadať o tzv. Príspevok na starostlivosť o dieťa (v tomto prípade na tvoje staršie dieťa). Podľa zákona máš naň nárok do doby 6 týždňov po narodení tvojho ďalšieho dieťaťa. Ale iba do doby, kedy staršie dieťa dovŕši 3. roky. Ide o to, že za normálnych podmienok nemôžeš poberať materské a ani rodičovské súbežne s príspevkom na starostlivosť o dieťa. Avšak doba 6 týždňov po narodení druhého potomka sa považuje akoby za zamestnanie. Preto ti tento nárok vzniká. (POZOR: Nevypláca sa za mesiac, v ktorom bol vyplatený rodičovský príspevok. Vypláca sa mesačne alebo za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, najviac však za 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.)

 

Hľadáš viac užitočných informácií? Čítaj viac článkov z kategórie TU.

 


Zdroj: UPSVaR, SP

Foto: Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.