Záchrana pre nechcených: Utajený pôrod

Vieš, že na Slovensku je možnosť rodiť utajene? Okrem Hniezda záchrany je utajený pôrod ďalšou legálnou možnosťou ako môže biologická matka darovať/zachrániť život dieťatka z neželaného tehotenstva. 

Priznám sa, s takouto možnosťou som sa stretla 2x v živote. Po prvý raz,  keď si moja dlhoročná kamarátka adoptovala novorodenca práve z utajeného pôrodu. Po druhý raz, v Materskom centre v Trnave, kde mi predstavili celoslovenskú kampaň podporujúcu novorodencov z utajených pôrodov – dávajú možnosť iným matkám/ženám pripraviť a darovať kufrík (s drobnými darčekom/-mi či napísaným odkazom) pre novorodenca, aby vedel, že po príchode na svet nebol sám. Celý proces prebieha tak, že darovaný kufrík sa odovzdáva osobne v nemocnici, kde sa novorodenec, tzv. Kukulík, narodí. Informáciu o kufríkoch pre Kukulíka si môžeš pozrieť vo videu. Napr. v Trnave spolupracuje na projekte práve Materské centrum s pôrodnicou v Trnavskej nemocnici. Štatisticky sa tam za rok narodí cca. 10 Kukulíkov. Záujemca o darovanie kufríka vždy kontaktuje Materské centrum a to sprostredkuje celý proces – v prípade narodenia Kukulíka informuje centrum darcu kufríka, že sa narodilo takéto dieťatko (dievčatko alebo chlapček) a počas nasledujúcich dní sa odovzdá kufrík priamo v pôrodnici. Ak by si mala záujem o darovanie kufríka, určite kontaktuj Janku, koordinátorku aktivít v MC na Okružnej ulici v Trnave: 0907 790 046.

 

Kufrík od mamičiek pre deti z utajených pôrodov Zdroj: Janka, Materské centrum TT

Ako utajený pôrod prebieha?

Celý pôrod je anonymný. Utajený pôrod prebieha bez zverejnenia osobných údajov biologickej matky. Rodiaca mamička príde jednoducho s požiadavkou o UP do pôrodnice, pričom neporodí pod svojim menom a priezviskom, ale iba pod evidovaným číslom. V tomto procese sa vlastne žiada o utajenie gravidity a pôrodu, vrátane vedenia takéhoto pôrodu cisárskym rezom. Po príchode musí jednoducho vyplniť žiadosť o UP (tzv. Žiadosť o utajenie osoby v súvislosti s pôrodom) a potom porodiť. Nemocnica neskúma dôvody utajenia pôrodu. Utajuje sa aj zdravotná dokumentácia (pôrodná kniha, operačná kniha, dokumentácia počas hospitalizácie v gravidite) tejto ženy.

Čo sa deje po utajenom pôrode s matkou a novorodencom?

Hospitalizácia rodičky sa končí cca. 24-48 hodín po pôrode. Samozrejme ak to jej zdravotný stav umožňuje. Dieťatko sa biologickej matke po pôrode neukáže. Matka teda odchádza z pôrodnice bez dieťatka. Dieťatko je následne dané na adopciu. Mamička však má ešte možnosť prejaviť záujem o dieťa – do 6 týždňov po pôrode. Celá zdravotaná starostlivosť o matku a dieťa je hradená poisťovňou.

Čo so zdravotnou dokumentáciou? Po pôrode sa celá dokumentácia v nemocnici zapečatí v trezore a po uplynutí zákonnej lehoty sa za účelom archivácie odovzdá na Ministerstvo zdravotníctva SR. Nedôjde teda k zverejneniu žiadnych údajov.

Zdroj: www.sancaoz.sk; www.health.gov.sk; MC v TT

Foto: Pixabay

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.