daňové priznanie-2020-emamamamu

Daňové priznanie ak si na materskej/ rodičovskej dovolenke

Aj napriek tomu, že si na materskej alebo rodičovskej dovolenke a v predchádzajúcom roku si ešte pracoval/la, musíš podať daňové priznanie. Netreba preto zabudnúť na niektoré dôležité fakty a dátumy, ktoré sa daňového priznania týkajú. Určite si ich zapíš do kalendára. Na druhej strane má voči tebe povinnosti aj zamestnávateľ. Tie mu prikazuje zákon. Musí ti totiž doručiť podklady k podaniu daňového priznania.

Daňové priznanie a tvoje povinnosti

Fakty a dátumy, týkajúce sa nás rodičov:

 • od dane z príjmu sú oslobodené/ nepodliehajú jej dávky vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení a aj štátne sociálne dávky:
  • nemocenské dávky (materské)
  • štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa; príplatok k prídavku na dieťa; rodičovský príspevok; príspevok na starostlivosť o dieťa; príspevok pri narodení dieťaťa; príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa; príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí).

To znamená, že sa nezahŕňajú do príjmov a nezapočítavajú do daňového priznania (ďalej označujem ako ,,DP“).

 • ak tvoje celkové zdaniteľné príjmy (=mzda) dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 915,01 eura, musíš podať daňové priznanie (do 1.4.2019; odložený termín je do 1.7.2019) alebo požiadať oň písomne zamestnávateľa (najneskôr do 15. februára 2019). Čiže ak si minulý rok (buď celý alebo jeho časť) bola zamestnaná a zarobila si viac ako 1 915,01 eura, musíš podať daňové priznanie. Ak si sumu 1 915,01 eura za rok 2018 neprekročil/-la, nemusíš podať daňové priznanie.
 • ak máš status bývalého zamestnanca (už nemáš pracovný pomer/dohodu) a chceš, aby ti ročné zúčtovanie urobil iný pretrvávajúci zamestnávateľ (ak máš zmluvu/dohodu u ďalšieho zamestnávateľa), požiadaj svojho bývalého zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2018 najneskôr však do 5. februára 2018
 • POZOR však! DP môžeš podať aj dobrovoľne a to vtedy, ak si pracoval/-la iba časť roka a tvoje príjmy boli nižšie ako 1 915,01 eura avšak zamestnávateľ ti vtedy zrážal preddavky na daň. Preto požiadaj o vrátenie daňového preplatku (ktorý bol zrážkami odvedený). Daňový úrad ti ho vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania
 • navyše tvoj manžel/manželka si môže na  svoju manžela/manželku (na materskej/rodičovskej dovolenke) uplatniť  nezdaniteľnú časť základu dane.  Tá/ten musí s daňovníkom žiť v domácnosti a musel/-la sa v príslušnom zdaňovacom období starať o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • Aký typ tlačiva musíš podať, ak musíš odovzdať daňové priznanie?
  • ak si bol/-la časť roka zamestnaná/-ný a dosiahla/-ol si iba príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce) týka sa ťa formulár daňového priznania k dani z príjmov označovaný ako ,,FO typu A„,
  • ak si mal/-la aj iné druhy príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podávaš daňové priznanie k dani z príjmov  ,,FO typu B

Čo ti má zamestnávateľ dať v súvislosti s DP?

Fakty a dátumy, týkajúce zamestnávateľa:

 • ak písomne zamestnávateľa požiadaš o ročné zúčtovanie a dodáš mu všetky potrebné podklady k jeho vykonaniu do 15.2.2019, musí ti vystaviť  doklad, tzv.  ,,Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018″,
 • zamestnávateľ ti ho musí doručiť do 30. apríla 2019, keďže ti v zdaňovacom období roku 2018 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (= teda tvoju mzdu),
 • ak si ako zamestnanec nepožiadal/la o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ ti vystaví a doručí v termíne najneskôr do 12.3.2019 tlačivo Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2018 (ďalej iba ,,Potvrdenie o príjmoch´´)
 • v prípade ak máš viac zamestnávateľov (zároveň alebo po sebe) za rok 2018 a ak žiadaš o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 iného zamestnávateľa a požiadaš napr. bývalého zamestnávateľa o vystavenie ,,Potvrdenie o príjmoch“ najneskôr do 5. februára 2019, bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť bývalému zamestnancovi ,,Potvrdenie o príjmoch“ v termíne do 12. februára 2018.

Už len šup šup na vybavovanie, aby ste na nič nezabudol/-la!

                                                                                                        Čítaj viac článkov z kategórie TU.

Zdroj: Finančná správa SR

Foto: Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.