Deti, plasty a ich bezpečnosť

Či v potravinárskom priemysle alebo v iných odvetviach, všade teba a tvoje dieťa obklopujú plasty. Uvedomila si si to? Rozdeľujú sa však na relatívne bezpečné a na tie, ktoré by sa v potravinárskom priemysle určite používať nemali. Prečo? Jednoducho uvoľňujú látky škodlivé ľudskému telu. Tebe a tvojmu dieťaťu…

Už keď vstúpiš do hračkárstva, obzri sa dookola…samý plast. Minimum hračiek z čistého a nezávadného dreva. Od dôb komunizmu  (pamätáš si na drevené hračky, sklený riad a pod.?) nás enormne ,,zaplavili“ plasty. Dostali sa aj do sveta detí, čo je ešte závažnejšie. Kupuješ dieťaťu nápoj v plastovej fľaši? Používaš fľašu opakovane? Si si istá, že sa opakovane použiť aj môže? Nemusí to tak byť…môže byť vtedy zdraviu škodlivá.

Druhy plastov a ich označenie

Odkedy som mamou, zaujíma ma téma plastov a ich bezpečnosti o to viac. Áno, kontroly bezpečnosti produktov sú, ale škandálov o nevhodných a škodlivých produktoch na našom trhu bolo už tiež dosť. Len sa zamysli, kto ti odsleduje, či a ako dlho bola napr. plastová fľaša (nielen) s detským nápojom počas leta vystavená priamemu slnečnému žiareniu a vysokej teplote? Vo vonkajšom sklade dodávateľa či predajcu?

Ak ti to tiež nie je ľahostajné, prečítaj si nižšie, aké plasty existujú, ako sa označujú, z čoho sa vyrábajú a ako vplývajú na telo:

Relatívne bezpečné plasty

Tieto plasty ak nie sú vystavené veľmi vysokej teplote, sú relatívne bezpečné pre deti i dospelých. Vyrábajú sa z nich dojčenské fľaše, sáčky, kelímky na jogurty, viečka na fľaše a pod. Ide najmä o:

  • Polyetylén nízkej hustoty (označenie LD PE 4) – ak nie je vystavený vyšším teplotám, je relatívne bezpečný. Má nízku hustotu, preto sa používa na výrobu igelitových tašiek, umelohmotných košíkov a prepraviek na jedlo.
  • Polyetylén vysokej hustoty (označenie HD PE 2) – má najnižšiu pravdepodobnosť, že prepustí škodliviny do tekutiny, vyrábajú sa z neho mikroténové sáčky na odpad, dojčenské fľaše, viečka od PET fľaší, varné sáčky atď.
  • Polypropylén (označenie PP 5) – vyrábajú sa z neho kelímky a nádoby na napr. jogurty, kečup, cestoviny, maslo a pod., keďže je relatívne bezpečný.  Je chemicky, mechanicky a elektricky odolný. Je ho možné recyklovať.

Plasty iba na 1 použitie

Používaš fľaše z malinoviek či iných vôd opakovane? Ak majú označenie PET 1, robíš obrovskú chybu. Ide o tzv.:

  • Polyetyléntereftalát (označenie PET 1) – inak povedané termoplasty z polyesterov. Vyrábajú sa z nich fólie, sáčky, polyesterové oblečenie, ale aj fľaše. Fľaše z PET sú však iba na 1 použitie, keďže prepúšťajú škodlivé ťažké kovy (druhotne sa z nich vyrábajú vlákna na tkaniny a nábytok).

Plasty zdraviu škodlivé

Jednorazové kelímky a riad, (kojenecké) fľaše s obsahom BPA alebo polystyrénové obaly na obed. To všetko veľmi škodí zdraviu a bežne sa s tým ty a tvoje dieťa viete stretnúť v praxi. Pozri nižšie a vyvaruj sa plastových produktov s obsahom látok ako:

  • Polyvinylchlorid (označenie PVC 3)- už toľko krát spomínaný v médiách pre jeho schopnosť uvoľňovať  látky ovplyvňujúce hormonálnu činnosť človeka. Je najnebezpečnejším a najtoxickejším plastom. Nebaľte preto do neho jedlo!
  • Polystyrén (označenie PS 6) – vedel/-la si, že je karcinogénny? Daj si pozor, aby ti do neho niekde nezabalili obed. Aj to sa totiž stáva… :/ Vyrábajú sa z neho aj jednorazové plastové kelímky a príbory.
  • Polykarbonát (označenie O ) – taktiež veľmi nebezpečný, keďže uvoľňuje tzv. Bisfenol A (označovaný aj ako BPA). Môže spôsobovať napr. zníženú plodnosť, potenciu, ale aj napr. rakovinu.

Už vieš, ktoré sú relatívne bezpečné plasty a ktoré vôbec. Všetky majú jedno spoločné – musia sa označovať tzv. recyklačnou značkou.

Vieš ako vyzerá a z čoho sa skladá recyklačná značka?

Recyklačná značka plastov má kód zložený z písmena, čísla a obvykle aj z grafického symbolu (šípkový trojuholník). Písmená definujú skratku oficiálneho názvu plastu. Číslo zasa z akého materiálu je obal vyrobený. Vysvetlivky k jednotlivým označeniam si sa už dočítala v texte vyššie.

Recyklačná značka polyetyléntereftalátu

Na trhu sa však objavujú aj plastové výrobky, z ktorých nie je možné zistiť, z akého druhu plastu sú vyrobené.  Teda nie je možné zistiť, či sú zdraviu škodlivé alebo nie.  A veľa z nich sa nachádza aj v detskom sortimente riadu a hračiek.

PS: Ak ťa zaujíma aj grafické označenie iných surovín, nahliadni do prílohy oficiálnej vyhlášky MŽP tu.

Ako odhalíš zlé recyklačné označenie?

Určite zbystri pozornosť, ak je výrobok označený nasledovne (ide totiž podľa Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ,,Úrad“) o nedostatočné značenie a predaj takéhoto výrobku musí byť ihneď pozastavený):

  • iba číselným symbolom napr. „7“ alebo
  • nie je jasné označenie (napr. na etikete je uvedené „polykarbonátová fľaša“ a na dne výrobku je veľkými písmenami uvedené napr. „PP“ alebo „PS“ alebo „PES“ alebo „PA“ alebo
  • nie je uvedené žiadne označenie.

Ako ďalej Úrad uvádza, v prípade, že je na produkte uvedené označenie „BPA free“ alebo „Bisphenol free“ musí byť zároveň na výrobku označené, aj z akého typu plastu je vyrobený napr.: „PP“ alebo „PES“ alebo číslami (od 1 do 5) „1“, „2“, „3“, „4“, „5“.
A ak je výrobok označený číslom „PC“ alebo slovne „polykarbonátová fľaša“ a zároveň je pridané označenie „BPA free“ alebo „Bisphenol A free“ – toto označenie nie je prijateľné a takto označené výrobky sa nesmú nachádzať na trhu EÚ. Ako som ti vravela. ide o veľmi nebezpečný plast!

Úrad si v minulosti posvietil aj na sortiment dojčenských fliaš. Znepokojujúce je, že na základe kontroly označení daných fliaš (212 prevádzok, 592 fliaš) až 57% z kontrolovaných fliaš nebolo dostatočne alebo správne označených, pričom bolo nájdených 112 polykarbonátových fliaš, ktoré boli stiahnuté z predaja a v prípade 215 výrobkov nebolo uvedené žiadne označenie a z tohto dôvodu nebolo možné posúdiť o aký výrobok sa jedná.

Dávaj si preto veľký pozor, čo kupuješ svojmu dieťatku a sebe, ide totiž o zdravie.

 

Zdroj:  kontrola ÚVZ SR

Foto: pixabay.com

 

                                                                                                                                  Čítať viac článkov z kategórie TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.