tehotenstvo práca nočná práca preradenie práca emamamamu

Tehotenstvo: Preradenie na inú prácu/ práca v noci/ pohotovosť v práci

Si ako tehotná v pracovnom pomere a vykonávaš prácu, ktorá ohrozuje tvoje tehotenstvo alebo materské poslanie? Resp. podľa Zákonníka práce ju nesmieš ako tehotná vykonávať? Prípadne pracuješ v noci alebo vykonávaš pohotovosť? Čítaj ďalej. Nasledujúce informácie sa týkajú práve teba.

Ja som síce tieto situácie ako tehotná riešiť nemusela, ale je veľa žien, ktoré musia. Práve pre tie som spísala dôležité fakty a popis situácií, ktoré môžu nastať v praxi. Rovnako prikladám aj link na zoznam prác, ktoré tehotné vykonávať nemôžu. Možno tam nájdeš tú svoju 😉 .

Preradiť sa na inú prácu alebo nie?

Podľa Nariadenia vlády č. 272 existuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám.

Preto ak vykonávaš prácu, ktorú podľa nariadenia nesmieš vykonávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje tvoje tehotenstvo a materstvo, je zamestnávateľ povinný preradiť ťa na inú prácu. V rámci tvojej pracovnej zmluvy ťa možno preradiť na prácu iného DRUHU. S tým však musíš dobrovoľne SÚHLASIŤ. Nemôže ťa zamestnávateľ bez tvojho súhlasu jednostranne nútiť.

Čo sa môže stať v zamestnaní, ak práca ohrozuje tvoje tehotenstvo/materstvo?

Ak si si teda istá, že vykonávaš prácu podľa zoznamu vyššie alebo máš lekársky posudok, že práca ohrozuje tvoje tehotenstvo alebo materstvo, predlož ho zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je povinný konať.  V praxi potom môže dôjsť k 2 situáciám:

  1.  Zamestnávateľ ti upraví pracovné podmienky v rámci práce, ktorú vykonávaš.
  2.  Ak nie je možné upraviť ti prac. podmienky, musí ťa dočasne preradiť na inú prácu. Táto práca musí byť pre teba vhodná a umožní ti dosahovať rovnaký zárobok ako pri práci, ktorú máš vykonávať v rámci pracovnej zmluvy. Ak však ani to nie je možné, zamestnávateľ ťa môže preradiť  na prácu iného druhu než bola dohodnutá v pracovnej zmluve. Opäť iba na základe dohody s tebou (ako s tehotnou ženou, resp. matkou do 9. mes. po pôrode alebo ako dojčiacou ženou). Vopred sa dohodnete na akú prácu ťa preradí a ako dlho bude preradenie trvať. POZOR! Ak sa tým zmení tvoja pracovná zmluva, tak ti musí zamestnávateľ vydať písomné potvrdenie o dôvode preradenia.

Čo ak pracuješ v noci?

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preradiť tehotnú zamestnankyňu na dennú prácu. Ak si otehotnela a pracuješ v noci (v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou; min. 3 hodiny po sebe), môžeš požiadať  zamestnávateľa o posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci. Posúdenie bude hradiť on, pričom toto posúdenie musí aj zabezpečiť.

V praxi po kladnom posúdení môže dôjsť k týmto situáciám:

  1. Zamestnávateľ ťa dokáže presunúť v rámci tvojej pracovnej zmluvy (teda sa nezmenia podmienky v tvojej pracovnej zmluve).
  2. Nedokáže ťa presunúť v rámci pracovnej zmluvy (zmenia sa podmienky v pracovnej zmluve) a teda ti navrhne iný druh práce. Ak s tým budeš súhlasiť, všetko je vyriešené.
  3. Avšak ak nesúhlasíš, máš nárok na náhradné voľno s náhradou mzdy.
  4. Alebo ak ťa zamestnávateľ nevie/nedokáže preradiť napr. na dennú prácu, máš opäť nárok na náhradné voľno s náhradou mzdy.

Pracovná pohotovosť a tehotenstvo

Tehotnej žene nemôže byť nariadená pracovná pohotovosť bez dohody s ňou (paragr. 164 Zákonníka práce). Mimochodom, toto sa týka aj žien alebo mužov trvale sa starajúcich o dieťa mladšie ako tri roky, osamelej ženy alebo osamelého muža, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov.

Pracovnú pohotovosť  je práca mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, pričom sa zamestnanec zdržiava po určený čas na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy na zabezpečenie nevyhnutných úloh.

Čítaj viac článkov z kategórie TU.

PS: Ďakujem za zdieľanie článku, oceníš tým moju snahu a čas. Tiež pomôžeš šíriť užitočné informácie iným rodičom.

 

Foto: Pixabay

Zdroj: Nariadenie vlády č. 272

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.