pandemická očr ošetrovné emamamamu

Pandemické ošetrovné/ OČR: kedy mi vzniká nárok, ak je škôlka či škola zavretá?

Vo všeobecnosti, na vznik nároku na pandemické ošetrovné (OČR) musí platiť najmä táto podmienka: Ak má tvoje dieťa zatvorenú škôlku či školu z dôvodu pandémie COVID-19, máš nárok na ošetrovné zo SP (ak nie je zavretá, nemáš nárok).

Do akého veku dieťaťa máš nárok na pandemickú OČR? Ide o dieťa do dovŕšenia 11. roku života. Tiež o zdravotne znevýhodnené dieťa do 18. roku života.

Pri akých situáciách máš/ nemáš nárok na pandemickú OČR?

V praxi môžu nastať pre rodiča tieto situácie:

  • 1 z rodičov musí byť testovaný (ak je negatívny, môže ísť dieťa do škôlky či školy, vtedy ak zariadenie dočasne zavrú, mu vznikne nárok na ošetrovné). Ak by sa nedal testovať, nemá nárok na ošetrovné.
  • Škôlka/škola otvorená iba pre kritickú infraštruktúru – ak nepatríš ku kritickej infraštruktúre, máš nárok na ošetrovné.
  • Ak sa rozhodol rodič, že dieťa nedá do škôlky/ školy aj napriek tomu, že je otvorená, potom nemá nárok na ošetrovné po jej zavretí.
  • HOMEOFFICE rodiča a zatvorená škôlka/ škola – vzedy si vlastne v práci, preto nemáš nárok na pandemické ošetrovné.
  • Rodič na RODIČOVSKEJ DOVOLENKE s 1 dieťaťom a má aj staršie, ktoré má zatvorenú škôlku/školu – nemáš nárok na pandemickú OČR. Nárok by mal iba rodič, ktorý pracuje, ak sa rozhodne ošetrovať druhé dieťa, ktoré nemôže navštevovať aktuálne zavretú škôlku/školu kvôli pandémii.

Ako požiadať o pandemické ošetrovné?

O pandemické ošetrovné sa žiada iba 1 raz. Môžeš ju čerpať aj opakovane, ak sa opäť zatvorí škola/ škôlka dieťaťa.

Ak žiada rodič prvý raz o pandemickú OČR, vyplní (ideálne) online na webe SP formulár ,,Žiadosť o pandemickú OČR, ak žiada opakovane, podá iba čestné vyhlásenie, že opätovne žiada rodič o ošetrovné (nájde ho na 1. stránke webu Sociálnej poisťovne).

Vždy žiada iba 1 pracujúci rodič. Po čase sa môžu rodičia aj vymeniť (POZOR, ak ide o prvú žiadosť o pandemickú OČR daného rodiča, musí podať formulár ..Žiadosť o pandemickú OČR“, ak žiada opakovane, stačí podať čestné vyhlásenie).

PS: Okrem Pandemickej OČR môže pracujúci člen rodiny využiť taktiež poberanie ,,klasickej” OČR.

Zdroj: riaditeľ SP Juraj Káčer, RTVS Dámsky klub, feb. 2021

Foto: Pixabay

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.