Demografická charakteristika používateľov web stránky

  • VEK a POHLAVIE – 1. polrok 2019:
1. polrok 2019

Vývoj počtu používateľov – 2. štvrťrok 2019

2. štvrťrok 2019

Počet návštev po mesiacoch

  • august 2019 = 3 696 návštev